Produkti

Vispārīgs pārskats par visiem produktiem + skaidrojumi + linki.

Kogumismahuti

Lokaalseks reoveekäitluseks on mitmeid võimalusi. Lihtsaim viis on tekkiv reovesi koguda kokku kinnisesse kogumismahutisse, mida vajaliku sagedusega tühjendatakse selleks spetsialiseerunud ettevõtte poolt. Keskmine neljaliikmeline pere tekitab ühes kuus keskmiselt 8-12m3 reovett.

+
Lubatakse paigaldada ka tiheasustusalas või piirkonnas, kuhu on planeeritud rajada tulevikus ühiskanalisatsioon Kõrged hoolduskulud mahuti tühjendmisteenuse tõttu
Saab kasutada piirkondades, kus on pinnasefiltri ehitamine keelatud (st. nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega piirkonnad) Mahuti kipub täituma reeglina just nädalavahetusel ja siis kui sõbrad külla tulevad**
Mõistlik lahendus väga väikese tarbimisega kohtades
Teatud piirkondades on see ainuvõimalik lubatud reoveekäitlusviis
* Mahuti paigalduseks on vajalik omavalitsuse kooskõlastus
** Saab ennetada paigaldades mahutile täitumisanduri
Septik

Septikuid koos pinnasefiltriga on sobilik kasutada piirkondades kus põhjavesi on hästi kaitstud ning põhjavee kõrgeim tase on maapinna suhtes küllalt sügaval. Septik koos pinnasefiltriga on suhteliselt soodne nii soetusmaksumuse, kui ka hoolduskulude osas. Septikust on vaja setet eemaldada 1-2 korda aastas sõltuvalt koormusest. Septiku (mahuti) on vaid eelpuhasti millesse jääb kuni 70% heljumist ning reovee BHT väheneb 10-30%, ülejäänud puhastusprotsess jääb pinnasefiltri hooleks.

+
Madal soetusmaksumus Ei saa kasutada nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega piirkondades
Soodsad hoolduskulud Ei ole lubatud kasutada tiheasustuses
Mõistlik lahendus hästi kaitstud põhjaveega piirkondades Septikus väljuvat vett ei tohi juhtida drenaaži ega avalikku veekogusse
Ei vaja toimimiseks elektrit
*Septiku paigaldusel ja pinnasefiltri ehituseks on vajalik omavalitsuse kooskõlastus
Biopuhasti

Biopuhasti ehk omapuhasti kaasaegseim reoveekäitlus viis. Sisuliselt  on tegu väikese reoveepuhastusjaamaga, kuhu juhitud reovesi puhastatakse bakterite ja mikroorganismide abil, kes lagundavad reovees olevaid orgaanilisi aineid ja kasutavad neid toiduks. Kaasaegsed biopuhastid suudavad vähendada reovee BHT 95% ning heljumit kuni 97%. Biopuhastil peab olema sertifikaat, millel on näidatud puhastustulemused. Sertifikaat peab olema väljastatud sõltumatu  sellele spetsialiseerunud labori poolt.

+
Teatud piirkondades on see ainuvõimalik lubatud reoveekäitlusviis Kõrgem soetusmaksumus võrreldes septiku või mahutiga
Saab kasutada piirkondades, kus on pinnasefiltri ehitamine keelatud (st. nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega piirkonnad) Enamik biopuhasteid vajavad seadmete käitamiseks elektrit
Mõistlikud hoolduskulud
Kaasaegseim ja keskkonda säästvaim reoveekäitluse viis
*Biopuhasti paigalduseks on vajalik omavalitsuse kooskõlastus