Kāda notekūdeņu attīrīšanas iekārta ir piemērota Tavai dzīvojamai mājai, lauku mājai, vasarnīcai?

CE sertifikāts

Elektroenerģijas efektivitāte

Kluss

Zemas ekspluatācijas izmaksas

Vieglie kopjamas

Uzticama garantija

Draudzīgs apkārtējai videi

Bez elektrības

Tālvadības uzraudzība, vadība

15 gadu garantija tvertnēm

10 gadu garantija tvertnēm

2 gadu garantija

Izstrādāts un ražots Vācijā

Atbilst vides prasībām

Iztur vieglo transportlīdzekļu slodzi (līdz 3,5t)

Iztur smago transportlīdzekļu slodzi

Iztur slodzi (līdz 150kg)

Nedrīkst aizmirst, ka ūdens attīrīšanas iekārtas uzstādīšana obligāti jāsaskaņo ar vietējo pašvaldību. Pašvaldībai ir tiesības prasīt nekustamā īpašuma plānu, kurā atzīmēta gan dzeramā ūdens ieguves veids (artēziskā vai grodu aka), gan notekūdeņu attīrīšanas iekārtas plānotā atrašanās vieta un tehniskais risinājums (projekts vai rasējums). Pareizs tehniskais risinājums ir sevišķi būtisks vietās, kurās gruntsūdens ir vāji pasargāts vai vispār nepasargāts, kā arī karsta zonās.

Izveidojot attīrīšanas sistēmu, ievēro, lai:

  • attīrīšanas iekārta atrastos no dzīvojamām mājām pa vējam;
  • attīrīšanas iekārta atrastos plūdu neapdraudētajā vietā;
  • tiktu ņemti vērā būvniecības un hidroģeoloģiskie apstākļi attiecīgajā vietā;
  • attīrīšanas iekārtas avārijas gadījumā notekūdeņi neapdraudētu gruntsūdeni;
  • attīrīšanas iekārta atrastos lejup pa nogāzi no dzeramā ūdens akas un gruntsūdens kustības virziena.