Kā notiek stiklšķiedras tvertņu uzstādīšana?

CE sertifikāts

Elektroenerģijas efektivitāte

Kluss

Zemas ekspluatācijas izmaksas

Vieglie kopjamas

Uzticama garantija

Draudzīgs apkārtējai videi

Bez elektrības

Tālvadības uzraudzība, vadība

15 gadu garantija tvertnēm

10 gadu garantija tvertnēm

2 gadu garantija

Izstrādāts un ražots Vācijā

Atbilst vides prasībām

Iztur vieglo transportlīdzekļu slodzi (līdz 3,5t)

Iztur smago transportlīdzekļu slodzi

Iztur slodzi (līdz 150kg)

Tvertnes uzstādīšanai nepieciešams izrakt ar nepieciešamiem izmēriem bedri, pietiekoši platu, lai pēc tam būtu iespējams atbilstoši prasībām tajā iepildīt grunti un pildmateriālu attiecīgi sablīvēt. Ja grunts iepildīšana bedrē kāda iemesla dēļ tiek pārtraukta un tvertne paliek daļēji nesegta, nepieciešams tvertni piepildīt ar balasta ūdeni līdz bedrē iepildītā grunts līmenim, tvertnes dreifēšanas novēršanai.

Mahuti_ankurdus Bedre, pēc tvertnes uzstādīšanas, jāaizber līdz tvertnes ieplūdes caurules līmenim, ar smilšu vai grants slāņiem, tos ik pa 300 mm sablīvējot. Jāsablīvē rūpīgi, sevišķi uzmanīgi pie tvertnes sāniem un balstiem, zem tvertnes galiem un cauruļsavienojumiem un ap tiem. Blīvēšanai der 50 x 100 mm šķēršgriezuma brusa.

Ja pastāv iespēja, ka gruntsūdens līmenis var pacelties un gruntsūdens spiediens var tvertni pacelt, tvertne jāenkuro pie betona pamatplāksnes vai gulšņiem. Enkurošanas stiprinājumiem jābūt 1 m attālumā vienam no otra un kā minimums, jābūt vismaz diviem stiprinājumiem.

Betona pamatplāksnei jābūt no 200 mm bieza dzelzbetona un zem tās jābūt 50 mm biezam grants slānim. Plāksnei jābūt vismaz 300 mm platākai nekā tvertne (abās pusēs) un vismaz tikpat garai kā tvertne. Betona plāksnē iebūvētajām enkurošanas cilpām jābūt izgatavotām no 20 mm diametra, pēc karstās cinkošanas metodes apstrādātiem (vai arī kādā citā veidā pret koroziju pasargātiem), tērauda stieņiem. Enkurošanas siksnas var vilkt arī cauri no plāksnes apakšas vai caur speciāliem, plāksnē izveidotiem caurumiem.

mahuti_tõstmine Betona gulšņiem jābūt pietiekoši smagiem, lai pēc bedres aizbēršanas noturētu tvertni uz vietas. Katram gulsnim jābūt enkurotam vismaz divās vietās un enkurošanas vietu kopskaitam jāatbilst tvertnes stiprinājuma vietu skaitam. Gulšņiem jābūt garākiem par tvertnes diametru.

Enkurošanas siksnām jābūt izgatavotiem no nailona vai no kāda cita nemetāliskā materiāla un tām ir jābūt pietiekoši stiprām, lai izturētu iespējamo gruntsūdens spiedienu (augšup). Lai nesabojātu siksnas, tās nevajag savilkt ar pārmērīgu spēku.

Tvertņu celšanai jāizmanto attiecīgas siksnas. Tērauda troses vai ķēdes tvertnes celšanai izmantot nedrīkst. Celšanai tvertne jāstiprina vismaz divās vietās. Vietās, kur transportlīdzekļi var braukt pāri pazemē uzstādītai tvertnei, virs tvertnes jābūt vismaz 500 mm biezam grunts slānim, uz kura savukārt ir 150 mm bieza dzelzbetona plāksne slodzes izlīdzināšanai. Šai plāksnei visos virzienos ir jābūt vismaz 300 mm platākai par tvertni.

Lejuplādējamie dokumenti

Horizontālu tvertņu uzstādīšanas instrukcija

Lejupielādēt