Kādos gadījumos izmantot krājrezervuāru, kādos septiķi vai bioloģiskās attīrīšanas iekārtu?

CE sertifikāts

Elektroenerģijas efektivitāte

Kluss

Zemas ekspluatācijas izmaksas

Vieglie kopjamas

Uzticama garantija

Draudzīgs apkārtējai videi

Bez elektrības

Tālvadības uzraudzība, vadība

15 gadu garantija tvertnēm

10 gadu garantija tvertnēm

2 gadu garantija

Izstrādāts un ražots Vācijā

Atbilst vides prasībām

Iztur vieglo transportlīdzekļu slodzi (līdz 3,5t)

Iztur smago transportlīdzekļu slodzi

Iztur slodzi (līdz 150kg)

Pastāv dažādas, notekūdeņu lokālās apstrādes iespējas. Vienkāršākais veids ir notekūdeņus sakrāt slēgtajā krājrezervuārā, kuru ar nepieciešamo regularitāti iztukšo attiecīgais, specializētais uzņēmums. Vidēja lieluma, četru cilvēku ģimene mēnesī rada vidēji 8-12m3 notekūdeņus.

Krājrezervuāra plusi un mīnusi

+
Atļauts uzstādīt arī blīvi apdzīvotās vietās vai vietās, kurās nākotnē plānots izveidot kopīgu kanalizāciju. Lielas uzturēšanas izmaksas saistītas ar krājrezervuāra iztukšošanas pakalpojumu izmantošanu.
Var izmantot vietās, kurās grunts filtru būvniecība aizliegta (t.i. vietās, kurās gruntsūdens ir vāji pasargāts vai nepasargāts) Krājrezervuārs mēdz būt pilns tieši nedēļas nogalēs un tad, kad ciemos nāk draugi**
Saprātīgs risinājums vietās ar mazu patēriņa apjomu
Noteiktajos reģionos tas ir vienīgais atļautais notekūdeņu apstrādes veids
* Krājrezervuāra uzstādīšana jāsaskaņo ar pašvaldību
** No tā var izvairīties, aprīkojot krājrezervuāru ar attiecīgu devēju.

Septiķi kopā ar infiltrācijas laukiem ir piemēroti izmantošanai reģionos ar labi pasargātu gruntsūdeni un kur gruntsūdens augstākais līmenis atrodas pietiekošajā dziļumā. Septiķis kopā ar infiltrācijas lauku ir salīdzinoši izdevīgs risinājums gan pašizmaksas, gan uzturēšanas izmaksu ziņā. No septiķiem 1-2 reizes gadā, atkarībā no noslodzes, jāizņem nogulumus. Septiķa tvertne funkcionē tikai kā attīrīšanas procesa pirmais posms, kurā paliek 70% no cietām daļiņām un notekūdeņu BSP samazinās par 10-30%, bet attīrīšanas procesa atlikušo daļu nodrošina infiltrācijas lauks.

Septiķu plusi un mīnusi

+
Zema pašizmaksa Nevar izmantot vietas ar vāji pasargāto vai nepasargāto gruntsūdeni
Zemas uzturēšanas izmaksas Nav atļauts izmantot blīvi apdzīvotās vietās
Saprātīgs risinājums vietas ar labi pasargātu gruntsūdeni Ūdeni no septiķa nedrīkst novadīt drenāžā vai publiskajā ūdenstilpnē
Iekārtas funkcionēšanai nav nepieciešama elektrība
*Septiķa uzstādīšanai un infiltrācijas lauka būvniecībai nepieciešams pašvaldības saskaņojums

Bioloģiskās attīrīšanas iekārta jeb personiskā attīrīšanas iekārta ir mūsdienīgākais notekūdeņu apstrādes veids. Pēc būtības tā ir kompaktā notekūdeņu attīrīšanas stacija, kurā novadītie notekūdeņi tiek attīrīti ar baktēriju un mikroorganismu palīdzību, kuri pārtiek no notekūdeņos esošajām organiskajām vielām. Mūsdienīgas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas spēj samazināt notekūdeņu BSP par 95% un cieto daļiņu sastāvu notekūdeņos par 97%. Bioloģiskās attīrīšanas iekārtai ir jābūt sertificētai. Sertifikātā jābūt norādītiem attīrīšanas rezultātiem. Sertifikātu var izdot neatkarīga, specializētā laboratorija.

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas plusi un mīnusi

+
Noteiktajos reģionos tas ir vienīgais atļautais notekūdeņu apstrādes veids Lielas uzturēšanas izmaksas saistītas ar tvertnes iztukšošanas pakalpojumu izmantošanu
Var izmantot reģionos, kuros infiltrācijas lauka izveide ir aizliegta (t.i. vietās ar vāji pasargāto vai nepasargāto gruntsūdeni) Lielākai daļai bioloģisko attīrīšanas iekārtu funkcionēšanai nepieciešama elektrība
Saprātīgas uzturēšanas izmaksas
Mūsdienīgākais un videi draudzīgākais notekūdeņu apstrādes veids
*Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas uzstādīšanai nepieciešams pašvaldības saskaņojums