Kāda notekūdeņu attīrīšanas iekārta ir piemērota Tavai dzīvojamai mājai, lauku mājai, vasarnīcai?

Nedrīkst aizmirst, ka ūdens attīrīšanas iekārtas uzstādīšana obligāti jāsaskaņo ar vietējo pašvaldību. Pašvaldībai ir tiesības prasīt nekustamā īpašuma plānu, kurā atzīmēta gan dzeramā ūdens ieguves veids (artēziskā vai grodu aka), gan notekūdeņu attīrīšanas iekārtas plānotā atrašanās vieta un tehniskais risinājums (projekts vai rasējums). Pareizs tehniskais risinājums ir sevišķi būtisks vietās, kurās gruntsūdens ir vāji pasargāts

Lasīt vairāk

Kāpēc ir lietderīgi izmantot lietus ūdeni?

Daudzos gadījumos ir lietderīgi izmantot lietus ūdeni. Labākais ūdens augiem ir lietus ūdens. Lietus ūdens ir tīrs un mīksts. Tas ietekmē augus labāk, nekā ar ķimikālijām attīrīts dzeramais ūdens. Turklāt lietus ūdens ir bez maksas un vairāk vai mazāk regulāri “krīt” no debesīm. Uzkrātais lietus ūdens ir arī siltāks, nekā no trases vai artēzijas akas

Lasīt vairāk

Kā ieenkurojas pašenkurojoša tvertne?

Pašenkurojošās tvertnes uzstādīšanai nav jāizmanto betona plāksni tvertnes enkurošanai, pateicoties Carat S tvertnes īpašai konstrukcijai. Tvertne izgatavota pēc spiedienlējuma tehnoloģijas, no speciālā Duralen plastmasas maisījuma un tvertnes korpuss ir ribots. Patiecoties korpusa ribotai formai, tvertnes apvalka platība vairākkārt palielinās un zemes virsmas svara spiediena spēks uz šo platību ir tik liels, ka tas pārsniedz gruntsūdens

Lasīt vairāk

Kā notiek stiklšķiedras tvertņu uzstādīšana?

Tvertnes uzstādīšanai nepieciešams izrakt ar nepieciešamiem izmēriem bedri, pietiekoši platu, lai pēc tam būtu iespējams atbilstoši prasībām tajā iepildīt grunti un pildmateriālu attiecīgi sablīvēt. Ja grunts iepildīšana bedrē kāda iemesla dēļ tiek pārtraukta un tvertne paliek daļēji nesegta, nepieciešams tvertni piepildīt ar balasta ūdeni līdz bedrē iepildītā grunts līmenim, tvertnes dreifēšanas novēršanai. Bedre, pēc tvertnes

Lasīt vairāk

Infiltrācijas tunelis salīdzinājumā ar infiltrācijas cauruli.

Infiltrācijas tunelis ir labs alternatīvs savienošanai ar septiķi vai bioloģiskās attīrīšanas iekārtu, no attīrīšanas iekārtas iznākošā ūdens infiltrēšanai infiltrācijas laukumā. Neatkarīgi no infiltrācijas sākuma risinājuma, svarīgāka ir kvalitatīva grunts filtra izveide. Salīdzinot ar cauruli, par tuneļa priekšrocību var uzskatīt tuneļa ērtāku uzstādīšanu. Darbu var veikt ar lielu ekskavatoru (ar to pašu, ar kuru uzstāda attīrīšanas

Lasīt vairāk

Ar bioloģiskās attīrīšanas iekārtām saistītie riski un to novēršana

Mūsdienīgās bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ir dimensionētas sadzīves notekūdeņu apstrādei un tās tiek galā arī ar sadzīves ķīmiju. Tomēr bioloģiskās attīrīšanas iekārtas īpašniekam būtu jāņem vērā, ka, izmantojot ekoloģiskākos tīrīšanas līdzekļus, arī attīrīšanas iekārta strādā labāk un nodrošina labāku rezultātu attīrīšanas procesā. Izmantojot mazāku bioloģiskās attīrīšanas iekārtu, būtu prātīgāk sadalīt piesārņojuma slodzi uz vairākām dienām. Attīrīšanas

Lasīt vairāk

Kas būtu jāzina par bioloģiskās attīrīšanas iekārtu apkopi?

Neviena notekūdeņu attīrīšanas iekārta nedarbojas pienācīgi bez regulārās apkopes. Tas, vai attīrīšanas iekārta pienācīgi funkcionē, ir lielā mērā atkarīgs no īpašnieka rūpīguma un apkopes servisa sniedzēja profesionalitātes. Pērkot attīrīšanas iekārtu, kopā ar to jāsaņem arī ekspluatācijas un uzturēšanas instrukcija, kā arī – ja tiek piedāvāta šāda iespēja – apmācība no pārdevēja puses. Regulārā uzraudzība un

Lasīt vairāk

Kas būtu jāzina par septiķu un bioloģiskās attīrīšanas sistēmu uzstādīšanu?

Kritiski svarīgi ir notekūdeņu apstrādes sistēmas uzstādīt korekti un atbilstoši prasībām. Visiem mūsu piedāvātajiem produktiem ir prasībām atbilstoša uzstādīšanas instrukcija. Lai vēlāk izvairītos no problēmām, iesakām instrukciju izlasīt pirms iekārtas uzstādīšanas. Tāpat instrukcija palīdz īpašniekam veikt uzraudzību un izvēlēties būvnieku. Nepareizi uzstādītas iekārtas var nefunkcionēties atbilstoši prasībām un to apkope var izrādīties sarežģītāka. Dažādu iekārtu

Lasīt vairāk

Kāpēc mēs uzticamies un iesakām vācu ražotāju produktus?

Gadu gaitā esam saskārušies ar daudziem dažādu iekārtu ražotājiem un pārdevējiem un daudzos gadījumos mūsu ceļi ir šķīrušies. Par iemeslu tam lielākoties ir svārstīga produktu kvalitāte, iekārtu sarežģīts pielietojums un apkope, kā arī vājš atbalsts no ražotāja puses. Šodien mūsu partneri ir tirgus līderi savā nozarē un tehnoloģijas attīstītāji, kuru produkti atbilst visaugstākajām prasībām. Lieliem

Lasīt vairāk

Kāda ir galvenā atšķirība starp lētākiem un dārgākiem produktiem?

Mūsu pieredze rāda, ka zema pašizmaksa var nebūt galīga. Ievērojamā daļa no notekūdeņu apstrādes sistēmu būvniecības kopizmaksām ir saistītas ar to uzstādīšanu. Piemēram, kompaktā, bet efektīvāka attīrīšanas iekārta var attīrīt tik pat lielu notekūdens apjomu kā iekārta ar divreiz lielāku tilpumu, bet mazākas attīrīšanas iekārtas uzstādīšanas izmaksas ir ievērojami zemākas, jo, piemēram, mazāks rakšanas darbu

Lasīt vairāk

Kādos gadījumos izmantot krājrezervuāru, kādos septiķi vai bioloģiskās attīrīšanas iekārtu?

Pastāv dažādas, notekūdeņu lokālās apstrādes iespējas. Vienkāršākais veids ir notekūdeņus sakrāt slēgtajā krājrezervuārā, kuru ar nepieciešamo regularitāti iztukšo attiecīgais, specializētais uzņēmums. Vidēja lieluma, četru cilvēku ģimene mēnesī rada vidēji 8-12m3 notekūdeņus. Krājrezervuāra plusi un mīnusi Septiķi kopā ar infiltrācijas laukiem ir piemēroti izmantošanai reģionos ar labi pasargātu gruntsūdeni un kur gruntsūdens augstākais līmenis atrodas pietiekošajā dziļumā.

Lasīt vairāk